Oferta

Kalendarz

 Działalność
 społeczno-oświatowa
 i kulturalna

Wynajem sal i catering
więcej ...

Podgląd danych czynszowych


Licznik wizyt
Dziś:
330
W tym miesiącu:
8724
Od 01-02-2013:
571427


 
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Grenadierów" z siedzibą
w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 40
ogłasza konkurs ofert.

I. Wykonanie montażu systemu monitoringu w zasobach SBM "Grenadierów".
a) Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
. załącznik nr 1 (SIWZ)
. załącznik nr 2 - wykaz budynków (monitoring).

II. Wykonanie 5-letnich pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych oraz przeglądu i pomiarów instalacji odgromowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowiących zasoby SBM "Grenadierów" zgodnie z przepisami art. 62 ust. 2, ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. 2016, poz. 290)

a) Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
. Załącznik nr 3 (SIWZ)
. Załącznik nr 4
. Załącznik nr 5
. Załącznik nr 6
. Załącznik nr 7 - wykaz budynków (pomiary).
. Załącznik nr 8
. Załącznik nr 9
. Załącznik nr 10

Wszelkich informacji na temat konkursu ofert udziela Dział Techniczny Spółdzielni, po przesłaniu zapytania na adres mailowy :
sekretariat@sbm-grenadierow.com.pl
Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w sekretariacie w siedzibie spółdzielni, al. Stanów Zjednoczonych 40.
 
   
     

Aktualności
Informacja dot. bonifikaty przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

Informacja dla mieszkańców

Projekt uchwały Rady m. st. W-wy

Wykaz Posłów i Radnych

Wzór pisma do Radnych W-wy

Wzór pisma do Posłów

Aktualne
przetargi
Miejsca
postojowe
na sprzedaż
Do pobrania:
Wniosek o przeksztacenie spdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu

Oświadczenie w związku z możliwością wystąpienia awarii lub innych zdarzeń losowych

Oświadczenie dot.śmieci + ilość osób

Telefony alarmowe

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Rezygnacja z członkostwa w Spółdzielni

O nas w prasie
Wyższy poziom parkowania
Spółdzielnie budują lepszy świat

Dane osobowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Grenadierów w Warszawie, adres: Warszawa (04-036), Al. Stanów Zjednoczonych 40, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz w art. 1, 27, 29 ustawy o własności lokali, a osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Każda osoba, której przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni ma obowiązek podania niezbędnych danych do zarządzania nieruchomościami
Oferta
.::: autor strony: Robert Fajer :::.