Oferta

Kalendarz

 Działalność
 społeczno-oświatowa
 i kulturalna

Wynajem sal i catering
więcej ...

Podgląd danych czynszowych


Licznik wizyt
Dziś:
16
W tym miesiącu:
16
Od 01-02-2013:
265364


 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"GRENADIERÓW"
ogłasza konkurs ofert

na wybór wykonawcy do wykonania prac związanych z wymianą
wewnętrznych opraw świetlówkowych na oprawy LED w 40
budynkach wielorodzinnych w zasobach spółdzielni.
Zakres prac modernizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Wykaz budynków w załączniku nr 2.
Wzór umowy wymiany opraw załącznik nr 3.

Wszelkich informacji na temat konkursu ofert udziela Dział Techniczny
Spółdzielni, po przesłaniu zapytania na adres mailowy:
sekretariat@sbm-grenadierow.com.pl

Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia,
w sekretariacie w siedzibie spółdzielni, al. Stanów Zjednoczonych 40.

 
 
 
 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"GRENADIERÓW"
ogłasza konkurs ofert

na wybór wykonawcy do wykonania prac związanych z wymianą dźwigu osobowego i dźwigu meblowego w budynku przy ul. Międzyborskiej 50 kl. II oraz modernizacją dźwigów w budynku Grenadierów 9 kl. II - szt. 1 i Łukowska 46 kl. II - szt. 1.

Zakres prac modernizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Wzór umowy modernizacji dźwigów załącznik nr 2.

Wszelkich informacji na temat konkursu ofert udziela Dział Techniczny
Spółdzielni, po przesłaniu zapytania na adres mailowy:
sekretariat@sbm-grenadierow.com.pl

Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia,
w sekretariacie w siedzibie spółdzielni, al. Stanów Zjednoczonych 40.

 
 
 
 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"GRENADIERÓW"
ogłasza przetarg na wybór wykonawców do:

wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych n/wymienionych

 • ul. Grenadierów 9 wraz z remontem balkonów
 • ul. Grenadierów 13 wraz z remontem balkonów
 • remont balkonów budynku przy ul.Igańskiej 34

  malowanie klatek schodowych n/wymienionych

 • ul. Budrysów 20a
 • ul. Ostrobramska 122
 • ul. Ostrobramska 128
 • ul. Ostrobramska 134
 • ul. Majdańskiej 16
 • ul. Grenadierów 15
 • ul. Grenadierów 17
 • ul. Międzyborskiej 47
 • ul. I Praskiego Pułku 4
 • ul. I Praskiego Pułku 6
 • ul. I Praskiego Pułku 8
 • ul. I Praskiego Pułku 10
 • Materiały przetargowe dot. termomodernizacji , remontu balkonów i malowania klatek schodowych (za jeden budynek ) można nabyć w biurze Spółdzielni w cenie 50 zł +VAT. Konkurs ofert na roboty drogowe i ogólnobudowlane.

  Wszelkie informacje na temat przetargu udzieli Dział Techniczny w godz 1100- 1230 – telefon 22 514-04 -65.
  Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie , piętro I pokój nr 14.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

  Aktualności
  Informacja dot. bonifikaty przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

  Informacja dla mieszkańców

  Projekt uchwały Rady m. st. W-wy

  Wykaz Posłów i Radnych

  Wzór pisma do Radnych W-wy

  Wzór pisma do Posłów

  Aktualne
  przetargi
  Miejsca
  postojowe
  na sprzedaż
  Do pobrania:
  Wniosek o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu

  Oświadczenie w związku z możliwością wystąpienia awarii lub innych zdarzeń losowych

  Oświadczenie dot.śmieci + ilość osób

  Telefony alarmowe

  O nas w prasie
  Wyższy poziom parkowania
  Spółdzielnie budują lepszy świat

  Dane osobowe
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Grenadierów w Warszawie, adres: Warszawa (04-036), Al. Stanów Zjednoczonych 40, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz w art. 1, 27, 29 ustawy o własności lokali, a osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Każda osoba, której przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni ma obowiązek podania niezbędnych danych do zarządzania nieruchomościami
  Oferta
  .::: autor strony: Robert Fajer :::.