Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty, Dział: Regulaminy

Przeglądarka dokumentów   
Powrót
2021
PDFRegulamin używania lokali i zasad porządku domowego w SBM „Grenadierów”
2020
PDFRegulamin działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej w SBM „Grenadierów”
PDFRegulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie w SBM „Grenadierów”
2019
PDFRegulamin windykacji należności w Spółdzielni Budowlano-Mieszakniowej „Grenadieów” w Warszawie
PDFREGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „GRENADIERÓW” W WARSZAWIE
PDFREGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA W SBM „GRENADIERÓW”W WARSZAWIE
2018
PDFREGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „GRENADIERÓW” w WARSZAWIE
PDFRegulamin przeprowadzania przetargów na rzecz SBM „Grenadierów”
PDFRegulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia wody oraz odprowadzania ścieków obowiązujący w SBM „Grenadierów”
PDFRegulamin Osiedlowego Społecznego Parkingu „Igańska”
PDFRegulamin osiedlowego społecznego parkingu przy alei Stanów Zjednoczonych 46
PDFRegulamin Rady Nadzorczej SBM „Grenadierów” w Warszawie
PDFZasady udostepniania dokumentów
2017
PDFRegulamin Komisji Samorządowo-Członkowskiej i Lokali Użytkowych Rady Nadzorczej SBM „Grenadierów” w Warszawie.
PDFRegulamin Zarządu SBM „Grenadierów” w Warszawie
PDFRegulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SBM „Grenadierów” w Warszawie
PDFRegulamin Komisji Eksploatacyjno- Inwestycyjnej Rady Nadzorczej SBM „Grenadierów”
PDFREGULAMIN nabywania i utraty członkostwa oraz lokali w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów” w Warszawie
2013
PDFREGULAMIN KLUBU SENIORA
w Ośrodku Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” w Warszawie
2011
PDFUchwała nr 3/11 Rady Nadzorczej SBM „Grenadierów” w Warszawie z dnia 03 lutego 2011r. W sprawie : ZASAD UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
2010
PDFREGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SBM GRENADIERÓW w Warszawie
PDFZakres obowiązków i czynności wykonywanych przez gospodarzy domów mieszkalnych w SBM „Grenadierów”
2009
PDFRegulamin zawierania umów najmu pomieszczeń dodatkowych (schowków, piwnic) w SBM „Grenadierów” w Warszawie