Historia

Historia

W dniu 22 czerwca 1999 r. podczas obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Osiedle Młodych, w którym uczestniczyło 102 delegatów, podjęta została uchwała o podziale dotychczasowej Spółdzielni. W wyniku podziału RSM Osiedle Młodych, z dotychczasowej Spółdzielni wyłoniono Spółdzielnie: ATEŃSKA, GRENADIERÓW, GROCHÓW d. KOBIELSKA, MIĘDZYNARODOWA, które do tej pory stanowiły wyodrębnione gospodarczo Osiedla Spółdzielni matki. Uchwała o podziale Spółdzielni zapadła, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 1998 r. W kwestii wyodrębnienia dotychczasowego Osiedla Grenadierów w nową Spółdzielnię, podjęto uchwałę o utworzeniu nowej Spółdzielni pod nazwą Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Grenadierów w Warszawie, obejmującej terytorialnie zabudowane nieruchomości położone w granicach administracyjnych osiedla Grenadierów w rejonie ulic: Międzyborskiej, Fundamentowej, Grenadierów, Ostrobramskiej, I-go Praskiego Pułku, al. Stanów Zjednoczonych, Majdańskiej, Darłowskiej, Igańskiej i Łukowskiej. Dokonano również podziału praw i zobowiązań m. in. określając - jaki procent wspólnych funduszy przypadnie nowo tworzonej Spółdzielni.

Zasoby SBM „Grenadierów” zlokalizowane są w tzw. Grochowie Południowym, który jest częścią dzielnicy Praga Południe. Zasoby Spółdzielni przedstawiają się następująco:

  • liczba budynków mieszkalnych - 66
  • liczba lokali mieszkalnych – 4.490
  • liczba lokali użytkowych - 121
  • liczba garaży i miejsc postojowych - 315
  • Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych – 233.030,26 m2
  • Łączna powierzchnia lokali użytkowych – 12.538,79 m2

Budynki znajdujące się w zasobach Spółdzielni w większości stanowią stare zasoby z lat 60 - tych i 80 -tych, są jednak systematycznie modernizowane poprzez termomodernizację, remont balkonów, wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej, co podnosi standard budynków, a także komfort życia mieszkańców. Po wydzieleniu się z RSM „Osiedle Młodych”, SBM „Grenadierów” wybudowała dwa bloki mieszkalne - Ostrobramska 132 A i Ostrobramska 126.