Oferta

Oferta

Przetarg
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Grenadierów" z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 40 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców do wykonania: "Wymiany instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Fundamentowej 49/51." Firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty 50 zł + 23% VAT/szt. na konto 93 1020 1156 0000 7902 0007 4534 za specyfikację na ww. prace wymienione w przetargu. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Dział Techniczny, tel. 22 514 04 55. Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie, piętro I, pokój 14, w biurze SBM "Grenadierów" przy Al. Stanów Zjednoczonych 40.

Załączniki:
FUNDAMENTOWA_49_51_ZW_CW_REV01-PT_IS_02 FUNDAMENTOWA_49_51_ZW_CW_REV01-PT_IS_02
FUNDAMENTOWA_49_51_ZW_CW_REV01-PT_IS_03 FUNDAMENTOWA_49_51_ZW_CW_REV01-PT_IS_03
FUNDAMENTOWA_49_51_ZW_CW_REV03-PT_IS_01 FUNDAMENTOWA_49_51_ZW_CW_REV03-PT_IS_01
FUNDAMENTOWA_49_51_ZW_CW_RZUT PIĘTRA TYPOWEGO FUNDAMENTOWA_49_51_ZW_CW_RZUT PIĘTRA TYPOWEGO
PROJEKT_TECHNICZNY_FUNDAMENTOWA_49_51_REV03 PROJEKT_TECHNICZNY_FUNDAMENTOWA_49_51_REV03
Specyfikacja na roboty instalacyjne Specyfikacja na roboty instalacyjne

Ogłoszenie

Załączniki:

Plan techniczny Plan techniczny