Galeria1

Aktywność po Grochowsku, czyli minirewitalizacja terenu zielonego w os. Majdańska
Działalność Społeczno-Oświatowa i Kulturalna
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
W ramach projektu Akademia Liderów 60+ prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, w okresie 25.09 - 30.11.2017 w Osiedlu Majdańska zostało zrealizowane przedsięwzięcie Aktywność po Grochowsku, czyli minirewitalizacja terenu zielonego wokół fontanny. W dniu 17 listopada br. sześciu mieszkańców Osiedla Majdańska posadziło kolorowe berberysy. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków budżetu m.st. Warszawy, a partnerem mieszkańców była Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Grenadierów. Liderem grupy aktywnych seniorów 60+ z Osiedla Majdańska była P. Halina Boratyńska - członek Rady Nadzorczej.